วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Adobe Shockwave Player 11

Adobe Shockwave Player  โปรแกรมเสริมสำหรับเล่นไฟล์ Media ทั่วไป เช่นพวกเกมส์ พวกแอพลิเคชั่น สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ Shockwave Player is really a Internet simple for powerful multimedia playback. The Shockwave Player allows you to view interactive Internet content like games, organization presentations, entertainment, and advertisements from your Internet browser.  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม