วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โปรแกรม แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลไทยเป็นอังกฤษทั้งประโยค ThaiTranslator

Thai Translator เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการแปลความหมายภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยมีความถูกต้อง แม่นอยู่ในระดับเพียงพอที่จะสื่อให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งการแปลภาษาใดๆ ให้กลายมาเป็นอีกภาษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ข้อความที่ถูกแปลอาจมีความหมายไม่ตรงกับต้นฉบับอย่างครบถ้วน ดังนั้น จึงไม่ควรใช้โปรแกรมนี้แปลบทความที่ต้องการรายละเอียดอย่างชัดเจน  นอกจากนี้  Thai Translator ยังมีพจนานุกรมภาษาอังกฤษเป็นไทย และ ไทยเป็นอังกฤษ รวมอยู่ในตัวโปรแกรมเพื่อสะดวกในการใช้งาน
คำแนะนำทั่วไปในการแต่งประโยคภาษาไทย
ควรสร้างประโยคที่ประกอบด้วย คำนาม + กริยา + คำนาม (กรรม) พิจารณาตัวอย่าง ด้านล่าง
ought to build a sentence that compose  Noun + Verb + Noun(object)  .consider example below.
ข้อความที่ใส่ (Input)
โครงสร้างของสะพานรถไฟบางอย่างออกแบบไว้สำหรับการบรรทุกน้ำมันเครื่องเคมีที่เป็นของเหลวและปูนซีเมนต์
ผลที่ได้ (Result)
the structure of train several thing bridge designs to maintain for lubricating oil chemistry loading that's  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม