วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Natural Threat: Ominous Shores

Natural Threat: Ominous Shores  สำรวจเกาะลึกลับ แต่ละฉากจะนำความท้าทายใหม่ที่น่ากลัวค้นพบและเบาะแสกับสิ่งที่นำมาUse your powers of observation to save your friends from the genetic aberrations that populate a forgotten island in Natural Threat: Ominous Shores! Brave the escalating threat that unfolds before you and save your companions! every scene will bring newContinue reading  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม