วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

SpywareBlaster 4.6

SpywareBlaster เป็นโปรแกรมสแกนหรือลบสปายแวร์ สามารถใช้ในการป้องกันสปายแวร์ก่อนที่จะเข้าสู่เครื่องของเรา โปรแกรมนี้มีความสามารถในการป้องกันการติดตั้งตัวเอง โปรแกรมสามารถใช้งานร่วมกับเว็บบราวเซอร์ซึ่งโปรแกรมมีระบบอัพเดทอัตโนมัติทำให้ฐานข้อมูลของสปายแวร์ของเรามีการอัพ เดทอยู่อย่างเสมอ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม