วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

residence of 1000 Doors

property of 1000 Doors: family Secret ในเกมส์นี้เราจะได้ช่วยเหลือ Kate Reed ซึ่งเธอได้เข้าไปติดอยู่ในบ้าน 1000 ประตู ซึ่งที่นี่เป็นบ้านที่ออกแบบมาเพื่อให้เหล่าวิญญาณเร่ร่อนสามารถขอความช่วย เหลือจากผู้คนที่มีชีวิตที่หลงเข้ามาได้ เราจะต้องพูดคุยกับเหล่าวิญญาณที่ติดอยู่ภายในบ้านแห่งนี้แล้ว ไขปริศนาของบ้านค่ะ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม