วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Hallowed Legends: Samhain

Hallowed Legends: Samhainได้มีการจัดเทศกาลประจำปีขึ้นแต่แล้วปีนี้กลับเกิดเหตุการณ์ เมื่อผู้คนที่เข้าชมงานกลับถูกพบว่าหายสาบสูญไป เราจึงต้องออกสืบตามหาชาวบ้านที่หายตัวไป เราก้อต้องตามหามาร่วมกันหากันค่ะ ว่าใครเป็นผู้อยู้เบื้องหลังการหายตัวไปของชาวบ้านค่ะ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม