วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Royal Envoy 2

Royal Envoy 2 ให้เราเดินทางไปยังเกาะ Middlesemploy เพื่อสร้างความเจริญให้กับชาวบ้านในเกาะนี้ เราจะต้องจ้างคนงานเพื่อสร้างบ้าน ผลิตวัตถุดิบในการสร้างบ้าน จ้างนักบัญชีไว้คอยเก็บค่าเช่าบ้าน เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่เกมส์กำหนดให้ในแต่ละฉากและทันเวลาตามที่เกมส์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม