วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

SlimComputer 1.3.17995

SlimComputer  เป็นโปรแกรมที่จะช่วยลบโปรแกรมขยะและโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกไปจากเครื่องเรา โดยโปรแกรมจะทำการแสกนเครื่องของเราว่ามีโปรแกรมอะไรลงไว้บ้าง แล้วทำการแนะนำว่าควรจะลบโปรแกรมใดออกไปบ้าง โดยโปรแกรมจะแนะนำให้ลบโปรแกรมประเภทที่มีโฆษณาแฝง, โปรแกรมประเภท Toolbars ต่างๆ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม