วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

123 DVD Converter 5.0.2

123 DVD Converter เป็นโปรแกรมที่แปลงไฟล์DVD AVI (DivX, XviD), WMV (Zune, Pocket PC), 3GP (Mobile), MP4 (iPod, iPad, iPhone, PSP, Apple TV, Kindle Fire , MP4 Player), Flash Video (*.flv),VCD (MPEG-1) and SVCD (MPEG-2) formats. It also extracts audio tracks from DVD movies.เมื่อแปลงแย้วก้อสามารถนำDVDมาดูใน computer, laptop, iPhone, iPod, Kindle Fire,Continue reading  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม