วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Files Terminator Free 2.2

Files Terminator Free เป็นโปรแกรมลบไฟล์แบบกู้คืนไม่ได้หรือโปรแกรมลบไฟล์อย่างถาวร ไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ค่ะถ้าใช้โปรแกรมนี้แล้วเราจะไม่สามารถเรียกสิ่งที่เราลบไปไ้ด้ค่ะ พัฒนาโดย Marcello Pietrelli e Gianni Baini เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถลบไฟล์ได้อย่างถาวร  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม