วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

WinRAR (64-bit) 4.10

WinRAR เป็น 64 bit / รุ่น 64 บิตของ Windows ของ Archiver RAR, Archiver ที่มีประสิทธิภาพและผู้จัดการเก็บ WinRAR ของคุณสมบัติหลักที่มีการบีบอัดทั่วไปและมัลติมีเดียที่แข็งแกร่งมาก, การบีบอัดที่เป็นของแข็งการป้องกันที่เก็บจากความเสียหายการประมวลผลของ ZIP และอื่น ๆสามารถที่จะเปิดออกและแปลง, CAB, ARJ, LZH, TAR GZ, ACE, UUE, JAR, BZ2, ISO, Z, 7 Zip เก็บ WinRAR ตัวนี้ยังสแกนเก็บไวรัสของ self extracting โปรแกรมคลัง (SFX), การตรวจสอบความถูกต้อง, NTFSContinue reading  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม