วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

โปรแกรม 7Zip บีบอัดFile แบบ Freeๆ

โปรแกรม freeware ที่ใช้ในการบีบอัด file ให้มีขนาดเล็กลง ทำให้คุณส่งเมล์ได้ง่ายขึ้น Download method 7Zip ได้ Tweet  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม